logo

door Taco Hermans

 

 
 

contact:


Website of the Month
The Medieval Castles Webring

 

Welkom/Welcome
Op deze website wil ik aandacht besteden aan kastelen in Nederland, niet op de populaire wijze als veel andere sites, maar meer wetenschappelijk verantwoord. Het uitgangspunt voor de inhoud van de teksten hier is overwegend bouwhistorisch. Voor historische stukken over kastelen zijn andere websites te raadplegen.
On this site I'll pay attention to castles in The Netherlands, not in a popular way but with a more scientific approach. The content of the site is mostly from a building history point of view. For more historic information there are other websites.

Woontorens/Towerhouses
Al een paar jaar ben ik bezig met een onderzoek naar woontorens. Op deze pagina wil ik alvast een tip van de sluier oplichten.
Since a couple of years I've been studying towerhouses in The Netherlands. On this site I will give some information on that study, in Dutch for the time being.

Onbekende kastelen/Unknown castles
Van een groot deel van de Nederlandse kastelen zijn wel afbeeldingen bekend, maar geen plattegronden of een duidelijk overzicht van de vorm. Op deze pagina worden dakenplannen en 3d schetsen getoond van deze kastelen, voor zover deze uit de topografische afbeeldingen zijn af te leiden. De tekeningen zijn meestal niet op schaal, de verhoudingen zijn puur gegokt. Kortom, het is niet meer dan een voorzichtige poging tot reconstructie, meer niet.
Of a great deal of the Dutch castles there is no more information than just topographic material: drawings and etchings. We don't have information on the plan or the "roofplan". On this site I will publish roofplans or 3d sketches of some castles as far as they can be derived from the topographic drawings. De plans are most of the time not drawn to scale, nor will the proportions be the right ones. I have only tried to make them as best as possible
.

Publicaties/Publications
Op deze pagina staat een aantal door mij geschreven artikelen, de meeste over Nederlandse kastelen. Deze artikelen zijn al gepubliceerd. Ik plaats ze hier nogmaals om ze meer toegankelijk te maken voor een breder publiek, dat wellicht de tijdschriften niet heeft waarin ze gepubliceerd zijn.
This site contains some articles I wrote, mostly on Dutch castles. Most of them are in Dutch for the time being. I don't know if I will be able to translate them into English. The articles have already been published. I place them on this site to make them available to more people. If someone is very interested in one of the subjects, mail me and I will try to answer questions.

Bibliografie/Bibliography
De artikelen die ik schrijf zijn gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek. Op deze pagina is een literatuurlijst te downloaden.
The articles I write are based upon Dutch castle literature. On this site a list containing books and articles can be downloaded.

Links/Links
Op deze pagina staat een aantal links naar homepages over kastelen, die ik interessant vind en die (nog) niet zijn aangesloten bij The Medieval Castle Webring.
This site contains some links to Dutch sites about castles I like and which are not connected to The Medieval Castle Webring (jet).

Copyright © 2008 Taco Hermans. Alle rechten voorbehouden

Laatst gewijzigd op / updated: 14-03-2013

copyright
copyright
copyright