logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze pagina staan links naar andere kastelensites, te beginnen met de sites van de Nederlandse Kastelenstichting en de provinciale kastelenstichtingen. Daarna volgt een lijst van links naar sites over kastelen in Nederland en de afzonderlijke provincies. De lijst is verre van compleet en ik sta ook niet in voor de inhoud ervan. Als een link niet meer bestaat mail me dat dan even:

On this site you will find links to other sites about castles. To begin with the sites of the Dutch Castle Foundation and the foundation of the different provinces, then a list of sites of castles in the Netherlands and the different provinces. Some of them are in both Dutch and English, some even in German. The list is not complete and I am not responsable for the content of the pages. If a link no longer exists please let me know:

Ontdek een Kasteel
HIER vindt u alles over het ideale kasteel voor een geslaagd feest, trouwerij, vergadering en meer... Ik heb zelf geen folders, telefoonnummers e.d.!!!

De Nederlandse Kastelen Stichting (NKS)
De Nederlandse kastelenstichting zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en hun omgeving. De site bevat onder meer informatie over vrijwel alle belangrijke Nederlandse kastelen.

Stichting Limburgse Kastelen
De Stichting Limburgse Kastelen heeft als hoofddoelstelling het behoud van de Limburgse kastelen in hun historische context. Tevens draagt de stichting zorg voor de behartiging van de belangen van de Limburgse kastelen binnen hun landschappelijke omgeving. Langs twee wegen werkt de stichting aan de verwezenlijking van haar doelen. Enerzijds bevordert ze de bescherming, instandhouding en restauratie van kastelen. Hierbij ligt de nadruk op het kasteel als monument. Anderzijds stimuleert de stichting documentatie van, onderzoek naar en publicaties over de Limburgse kastelen. Hierbij ligt de nadruk op het kasteel als (bouw)historisch fenomeen.
De site bevat beknopte informatie, foto's en QuickTime filmpjes over een aantal kastelen.

De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen zet zich in voor het behoud en beheer van kastelen, landhuizen en historische ruïnes in Gelderland. Sinds haar oprichting in 1940 is Geldersche Kasteelen van een kleine particuliere instelling met één bezitting uitgegroeid tot een stichting die zorg draagt voor 22 kastelen, landhuizen en historische ruïnes in Gelderland. De site bevat korte informatie over zeven opengestelde kastelen.

Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen
Site van de vrienden van Noord-Brabantse kastelen. Bevat ook een overzichtlijst van alle Brabantse kastelen.

Kastelenstichting Holland en Zeeland
De Kastelenstichting Holland en Zeeland spant zich in om de nog bestaande kastelen in Holland en Zeeland te beschermen. Met name in de drukke provinicies Noord- en Zuid-Holland is de kans op versnippering van terreinen groot, zeker wanneer er geen passende functie te vinden is voor de - in onderhoud dure - gebouwen en sloop dreigt. De site bevat informatie over de stichting en over bestaande en verdwenen kastelen.

Kastelen in Nederland
Deze website gaat over Nederlandse middeleeuwse kastelen. Deze site is voor historici, archeologen en geïnteresseerden in kastelen. Het is de bedoeling een overzicht te geven van alle bestaande en niet meer bestaande kastelen. De gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op boeken en artikelen.
This site will contain information on every(!) castle that ever existed in the Netherlands. It is a site for historians, archaeologists and everybody else, interested in castles. The information is mainly based upon (recent) literature.

Kastelen in Friesland
Kastelen in Overijssel
Kastelen in Gelderland
Kastelen in Utrecht
Kastelen in Zuid-Holland
Buitenplaatsen in Nederland
Sites met een overzicht van alle kastelen, landhuizen en buitenplaatsen, met korte beschrijvingen, afbeeldingen en literatuuropgaven.

De Graafschap in de Middeleeuwen
Deze site beschrijft de Middeleeuwen in de Achterhoek. Er is informatie te vinden over onder meer de volgende kastelen: Bredevoort, Silvolde, Bronckhorst, Sinderen, Dedingsweerde, Bevervoorde, Blankenborg en Wisch.

Wartburg-Gesellschaft
Intenationaal gezelschap van in hoofdzaak bouwhistorisch geïnteresseerde kastelenliefhebbers. Organiseert jaarlijks een congres en bundelt de lezingen in goed verzorgde boeken.

Kastelenpagina
Perfectlinks Kastelenpagina
Startpagina kastelen
Boogolinks kastelenpagina
Favorietje kastelenpagina
Beproefd recept: startpagina's boordevol met links. Voor elk wat wils.