logo
UNKNOWN CASTLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van een groot deel van de Nederlandse kastelen zijn wel afbeeldingen bekend, maar geen plattegronden of een duidelijk overzicht van de vorm. Op deze pagina worden reconstructies getoond van deze kastelen, voor zover deze uit de topografische afbeeldingen zijn af te leiden. De tekeningen zijn voor zover mogelijk op schaal (met als basis bijvoorbeeld het oudste kadastrale minuutplan), de verhoudingen zijn gegokt. Kortom, het is niet meer dan een voorzichtige poging tot reconstructie, meer niet. Onder de tekeningen één van de afbeeldingen waarop de reconstructie is gebaseerd.

De catalogus zal met tussenpozen worden aangevuld.

Of a great deal of the Dutch castles there is no more information than just topographic material: drawings and etchings. We don't have information on the plan or the form. On this site I will publish reconstructions of some castles as far as they can be derived from the topographic drawings. The plans are drawn to scale if possible, the proportions are a guess. I have tried to make them as best as possible. Below the plans one of the drawings, that the reconstructions are based on.

The catalogue will grow in time


bergestein
blikkenburg groenewoude kernhem
bergestein
blikkenburg
goenewoude
kernhem
dieren
rossum
rossum
dieren
rossum